Teisės aktai

Teisės aktų, susijusių su asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimu ir teikiamų paslaugų kokybės priežiūra, sąrašai pateikiami Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM interneto svetainėje (http://www.vaspvt.gov.lt).