Metodų duomenų pateikimas / atnaujinimas

Dalyvaujant IKV programose reikia pateikti metodų duomenis rezultatams apdoroti. Kiekviena laboratorija yra atsakinga už naudojamų metodų teisingą pateikimą ir už bet kokius savalaikius metodų taisymus ar pakeitimus. Prašome metodų duomenis pildyti/atnaujinti vadovaujantis LabScala instrukcijų 4 skyriumi. Jei programa vykdoma kitokiu formatu (senosios e-programos, trumpalaikės klinikinės chemijos programos (Serumas A, Serumai B ir C) ar popierinėmis rezultatų formomis), dėl metodų duomenų pateikimo/atnaujinimo prašome susisiekti. Bus paprasčiau, jei prieš susisiekdami surinksite visą reikalingą informaciją apie naudojamą metodą:

  • Prietaiso gamintojas (tikslus pavadinimas);
  • Prietaiso pavadinimas (konkretus modelis);
  • Reagentų/priemonių gamintojas (jei skiriasi nuo prietaiso gamintojo);
  • Reagentų/priemonių pavadinimas (kai kada gali padėti informacija apie konkretų cheminį tyrimo principą, specialias dažomąsias medžiagas, fermentus ir pan.; taip pat pravartu žinoti ir jų katalogo numerį);
  • Kalibracinių medžiagų gamintojas (jei skiriasi nuo prietaiso/reagentų gamintojo);
  • Kalibracinių medžiagų pavadinimas;
  • Naudojami matavimo vienetai;
  • Normalios vertės (dažniausiai reikalaujama pateikti suaugusių vyresnių nei 40 m. amžiaus vyrų reikšmes, jeigu skirtingų lyčių skiriasi);

LabScala instrukcijos, kaip užregistruoti prietaisą ir įvesti reagentų informaciją. Taip pat galite peržiūrėti video instrukcijas: